CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG

Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Bộ quà tặng cao cấp Kềm Nghĩa GS.04 PT Bộ quà tặng cao cấp Kềm Nghĩa GS.04 PT
779,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.12 PT Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.12 PT
329,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Sủi da Kềm Nghĩa S.515 Sủi da Kềm Nghĩa S.515
60,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.03 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.03
185,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Bộ quà tặng NCARE mini xám Bộ quà tặng NCARE mini xám
268,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Bộ quà tặng NCARE mini hồng Bộ quà tặng NCARE mini hồng
286,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp hoa văn đồng tiền N.426A Nhíp hoa văn đồng tiền N.426A
49,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp hoa văn hình hoa N.426B Nhíp hoa văn hình hoa N.426B
49,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp hoa văn đồng xu N.426C Nhíp hoa văn đồng xu N.426C
49,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.406 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.406
26,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.405 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.405
44,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.404 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.404
44,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.403 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.403
44,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.402 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.402
17,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Lấy khóe đầu cong LKC Lấy khóe đầu cong LKC
7,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Kéo tỉa lông mày Kềm Nghĩa KM.601 Kéo tỉa lông mày Kềm Nghĩa KM.601
65,000₫
Nhập mã: KM06 giảm 5%
 Lấy khóe đầu nhọn LKN Lấy khóe đầu nhọn LKN
8,000₫