CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG

Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.03 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.03
185,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bấm móng tay Kềm Nghĩa thép không gỉ lưỡi cong loại lớn B.902 Bấm móng tay Kềm Nghĩa thép không gỉ lưỡi cong loại lớn B.902
52,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.27 (Nhíp BINE) Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.27 (Nhíp BINE)
17,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.08 PT Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.08 PT
419,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng NCARE mini hồng Bộ quà tặng NCARE mini hồng
286,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa vỉ 5 cây N.C5 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa vỉ 5 cây N.C5
43,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Kềm cắt da Kềm Nghĩa thép chuyên dụng D.205 Kềm cắt da Kềm Nghĩa thép chuyên dụng D.205
65,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng NCARE mini xám Bộ quà tặng NCARE mini xám
268,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.15 PT Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.15 PT
229,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng VIP Kềm Nghĩa mạ vàng 24K GS.01 PT Bộ quà tặng VIP Kềm Nghĩa mạ vàng 24K GS.01 PT
2,030,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.17 PT Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.17 PT
199,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.13 PT Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.13 PT
209,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.12 PT Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.12 PT
329,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cao cấp Kềm Nghĩa GS.07CC Bộ quà tặng cao cấp Kềm Nghĩa GS.07CC
915,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.12 TC Bộ quà tặng cơ bản Kềm Nghĩa GS.12 TC
375,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Bộ quà tặng truyền thống Kềm Nghĩa MD.33 Bộ quà tặng truyền thống Kềm Nghĩa MD.33
392,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Kéo tỉa lông mày Kềm Nghĩa lưỡi dài KM.605 Kéo tỉa lông mày Kềm Nghĩa lưỡi dài KM.605
67,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.407 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.407
26,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.503 Nhíp nhổ lông mày Kềm Nghĩa N.503
17,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Sủi da Kềm Nghĩa S.505 Sủi da Kềm Nghĩa S.505
50,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.04 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.04
185,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Sủi da Kềm Nghĩa S.511 Sủi da Kềm Nghĩa S.511
65,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Sủi da Kềm Nghĩa S.508 Sủi da Kềm Nghĩa S.508
65,000₫
Nhập mã: KM12 giảm ngay 5%
 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.01 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.01
185,000₫