Nhóm kềm Inox 3 mang - Sỉ 200 cây giảm 46k

New - Sắp về hàng
 Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.05X  Kềm cắt móng Kềm Nghĩa thép không gỉ M.05X
340,000₫